بوم آباد آژانس مسافرتی نیست……

ما یک خانواده ساکن روستا هستیم , میزبان شمائیم در کلات نادری ، منطقه نمونه گردشگری اورتکند….

دانلود جدول قیمت و رزرو تمامی اقامتگاههای ارتکند ویژه نوروز 1402

اقامتگاههای ارتکند

خانه روستایی دو خواب تمیز 

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

خانه روستایی  دو خواب 8نفر  65متر

هر شب از 350 هزار تومان

اقامتگاه نیلوفر
مشاهده و رزرو

سوئیت دو خواب تمیز 

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  دو خواب 8نفر  90متر

هر شب از 500 هزار تومان

اقامتگاه یاس
مشاهده ورزرو

سوئیت دو خواب،بزرگ و تمیز 

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  دو خواب 9نفر  130متر

هر شب از 500 هزار تومان

اقامتگاه رز
مشاهده و رزرو

سوئیت یک خواب شیک ، تازه ساخت 

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  یک خواب 7نفر  90متر

هر شب از 700 هزار تومان

اقامتگاه ارکیده
مشاهده و رزرو

باغ ویلا بزرگ  

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

باغ ویلا  دو خواب+تراس 10نفر  140متر

هر شب از 750 هزار تومان

باغ ویلا سیدی
مشاهده و رزرو

خانه باغ خارج روستا 

نزدیک ارتکند(4 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  بدون خواب 7نفر  40متر

هر شب از 300 هزار تومان

خانه باغ ارتکند
مشاهده و رزرو

سوئیت یک خواب ، مرکز روستا 

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  یک خواب 7نفر  95متر

هر شب از 380 هزار تومان

اقامتگاه صفایی
مشاهده و رزرو

سوئیت یک خواب ، مرکز روستا 

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  یک خواب 7نفر  90متر

هر شب از400 هزار تومان

اقامتگاه شجاع
مشاهده و رزرو

سوئیت یک خواب امیر

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  یک خواب 8نفر  75متر

هر شب از 350 هزار تومان

اقامتگاه امیر
مشاهده و رزرو

سوئیت 6 خواب تمیز 

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  شش خواب 8نفر  90متر

هر شب از 450 هزار تومان

خانه مسافر محمدی
مشاهده ورزرو

اقامتگاههای زاوین (سد و آبشارهای زاوین)

بومگردی اتاق 15 متری

  زاوین(5 کیلومتر فاصله تا سد آبشار زاوین)

بومگردی  سه اتاق 30نفر  15*3متر

هر شب از 310 هزار تومان

اقامتگاه بومگردی دالان زاوین
مشاهده و رزرو

سوئیت 25متری تمیز 

زاوین (5 کیلومتر فاصله تا سد آبشارهای زاوین )

سوئیت  بدون خواب 4نفر  25متر

هر شب از 420 هزار تومان

اقامتگاه دالان زاوین
مشاهده و رزرو

ویدیو اورتکند

منطقه نمونه گردشگری اورتکند

تصاویر ارتکند 1401-1400

بوم آباد – بومگردی و جاذبه های گردشگری خراسان

اقامتگاههای اورتکند

سایر اقامتگاهها

سایر

انواع اقامتگاهها

بوم آباد ارتکند