بوم آباد آژانس مسافرتی نیست……

ما یک خانواده ساکن روستا هستیم , میزبان شمائیم در کلات نادری ، منطقه نمونه گردشگری اورتکند….

اقامتگاههای ارتکند

خانه مسافر محمدی(باغ ویلا)

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

خانه مسافر  6 خواب 40نفر  200متر

هر شب از 450 هزار تومان

مسئول : خانم محمدی

تماس : 09919148318

مشاهده و رزرو

سوئیت دو خواب تمیز 

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  دو خواب 8نفر  90متر

هر شب از 850 هزار تومان

رزرو تلفنی

تماس : 09382983916

مشاهده ورزرو

سوئیت رز

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  دو خواب 9نفر  130متر

هر شب از 850 هزار تومان

مسئول: زهرا شجاع

تماس :09032293186

مشاهده و رزرو

سوئیت ارکیده

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  دو خواب 7نفر  90متر

هر شب از 900 هزار تومان

رزرو تلفنی

تماس : 09382983916

مشاهده و رزرو

خانه مسافر سیدی(باغ ویلا)

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

باغ ویلا  دو خواب+تراس 10نفر  140متر

هر شب از 980 هزار تومان

رزرو تلفنی

تماس : 09382983916

مشاهده و رزرو

خانه باغ جمعه زاده 

نزدیک ارتکند(4 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  بدون خواب 7نفر  40متر

هر شب از 450 هزار تومان

رزرو تلفنی

تماس : 09382983916

مشاهده و رزرو

سوئیت صفایی

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  یک خواب 7نفر  95متر

هر شب از 500 هزار تومان

رزرو تلفنی

تماس : 09382983916

مشاهده و رزرو

سوئیت اصغر شجاع

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  یک خواب 7نفر  90متر

هر شب از800 هزار تومان

رزرو تلفنی

تماس  : 09382983916

مشاهده و رزرو

سوئیت امیر

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  یک خواب 8نفر  75متر

هر شب از 400 هزار تومان

رزرو تلفنی

تماس : 09382983916

مشاهده و رزرو

سوئیت احسان

سوئیت یک خواب تمیز 

ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  یک خواب 6نفر  110متر

از شبی 800 هزار تومان

رزرو تلفنی

تماس : 09382983916

مشاهده و رزرو

سوئیت محسن

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  دو خواب 12نفر  120متر

از شبی 980 هزار تومان

رزرو تلفنی

تماس : 09382983916

مشاهده و رزرو

خانه سنتی نیلوفر

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

خانه روستایی   دو خواب 6نفر  70متر

هر شب از 450 هزار تومان

رزرو تلفنی

تماس : 09382983916

مشاهده ورزرو

اقامتگاه اکبر

سوئیت یک خواب حیاط دار

ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت/یک خواب/8نفر

از شبی650 هزار تومان

شماره تماس

09382983916

مشاهده

اقامتگاه جمعه زاده

ارزان / 2 اتاق/سرویس مشترک / بدون آشپزخانه

ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

منزل روستایی/2 اتاق /7نفر

از شبی 400 هزار تومان

شماره تماس

09382983916

تماس 09382983916

اقامتگاه باملند

سوئیت 

نزدیک آبشار (15 دقیقه پیاده روی تا آبشار)

سوئیت /چوبی /6نفر

از شبی 850 هزار تومان

شماره تماس 

مسئول :موسی پور 09377750997

مشاهده

باغ ویلا بهشت ارتکند

دو خواب/باغ / نزدیک رودخانه

فاصله : (4 کیلومتر فاصله تا آبشار)

ویلا/2 خواب /تا 10نفر

از شبی 800 هزار تومان

شماره تماس

 

09155179582

مشاهده و رزرو

سوئیت رضا

یک خواب/حیاط دار / نزدیک رودخانه

ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت/1 خواب /تا 10نفر

از شبی 850 هزار تومان

تماس رزرو

09382983916

مشاهده و رزرو

ویدیو اورتکند

منطقه نمونه گردشگری اورتکند

تصاویر ارتکند 1401-1400

بوم آباد – بومگردی و جاذبه های گردشگری خراسان

تصاویر ارتکند

سایر اقامتگاهها

سایر

خدمات بوم آباد

بوم آباد ارتکند