اقامتگاههای روستای قره سو

سوئیت یک خواب مبله تازه ساخت

ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت/یک خواب/8نفر

از شبی500 هزار تومان

مشاهده و رزرو

باغ ویلا بزرک دو خواب

ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

ویلا/دو خواب/15نفر

از شبی 800 هزار تومان

مشاهده و رزرو

خانه باغ 

نزدیک ارتکند (4 کیلومتر فاصله تا آبشار)

خانه باغ/بدون خواب/6نفر

از شبی 300 هزار تومان

مشاهده و رزرو