اقامتگاههای زاوین

بومگردی دالان 

  زاوین(2 کیلومتر فاصله تا سد آبشار زاوین)

بومگردی  سه اتاق 30نفر  15*3متر

هر شب از 310 هزار تومان

تماس : 09382983916

مشاهده و رزرو

بومگردی دالان

سوئیت 25متری تمیز 

زاوین (2کیلومتر فاصله تا سد آبشارهای زاوین )

سوئیت  بدون خواب 4نفر  25متر

هر شب از 420 هزار تومان

تماس 09382983916

مشاهده و رزرو

بومگردی دالان

بومگردی 100 تمیز 

زاوین (2کیلومتر فاصله تا سد آبشارهای زاوین )

سوئیت  دو خواب ۲۰نفر  ۱۰۰متر

هر شب از 900 هزار تومان

تماس 09382983916

 

تماس 09382983916