اقامتگاههای شهر کلات نادر

سوئیت میریان

سوئیت یک خواب مبله تازه ساخت

ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت/یک خواب/8نفر

از شبی500 هزار تومان

تماس 09382983916

مشاهده و رزرو

بومگردی کلات

بومگردی بزرک

کلات نادر (2 کیلومتر تا کتیبه )

خانه مسافر/دو خواب/15نفر

از شبی 800 هزار تومان

تماس 09382983916

مشاهده و رزرو

خانه مسافر

کلات نادری (2 کیلومتر تا عمارت خورشید،کتیبه ، برج ارغونشاه)

خانه مسافر2 خواب/6نفر

از شبی 800 هزار تومان

تماس 09382983916

مشاهده و رزرو