بوم آباد آژانس مسافرتی نیست……

ما یک خانواده ساکن روستا هستیم , میزبان شمائیم در کلات نادری ، منطقه نمونه گردشگری اورتکند….

اقامتگاههای ارتکند

خانه روستایی دو خواب تمیز 

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

خانه روستایی  دو خواب 8نفر  65متر

هر شب از 350 هزار تومان

اقامتگاه نیلوفر

تماس : 09381983916

مشاهده و رزرو

سوئیت دو خواب تمیز 

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  دو خواب 8نفر  90متر

هر شب از 750 هزار تومان

اقامتگاه یاس

تماس : 09382983916

مشاهده ورزرو

سوئیت دو خواب،بزرگ و تمیز 

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  دو خواب 9نفر  130متر

هر شب از 750 هزار تومان

اقامتگاه رز

تماس : 09382983916

مشاهده و رزرو

سوئیت یک خواب شیک ، تازه ساخت 

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  یک خواب 7نفر  90متر

هر شب از 900 هزار تومان

اقامتگاه ارکیده

تماس : 09382983916

مشاهده و رزرو

باغ ویلا بزرگ  

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

باغ ویلا  دو خواب+تراس 10نفر  140متر

هر شب از 980 هزار تومان

باغ ویلا سیدی

تماس : 09382983916

مشاهده و رزرو

خانه باغ خارج روستا 

نزدیک ارتکند(4 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  بدون خواب 7نفر  40متر

هر شب از 400 هزار تومان

خانه باغ ارتکند

تماس : 09382983916

مشاهده و رزرو

سوئیت یک خواب ، مرکز روستا 

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  یک خواب 7نفر  95متر

هر شب از 500 هزار تومان

اقامتگاه صفایی

تماس : 09382983916

مشاهده و رزرو

سوئیت یک خواب ، مرکز روستا 

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  یک خواب 7نفر  90متر

هر شب از800 هزار تومان

اقامتگاه شجاع

تماس  : 09382983916

مشاهده و رزرو

سوئیت یک خواب امیر

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  یک خواب 8نفر  75متر

هر شب از 400 هزار تومان

اقامتگاه امیر

تماس : 09382983916

مشاهده و رزرو

سوئیت احسان

سوئیت یک خواب تمیز 

ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  یک خواب 8نفر  110متر

از شبی 800 هزار تومان

سوئیت احسان 

تماس : 09382983916

مشاهده و رزرو

سوئیت محسن

سوئیت دو  خواب 

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  دو خواب 12نفر  120متر

از شبی 980 هزار تومان

 

تماس: 09382983916

مشاهده و رزرو

سوئیت 6 خواب تمیز 

  ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت  شش خواب 8نفر  90متر

هر شب از 450 هزار تومان

خانه مسافر محمدی

تماس : 09919148318

مشاهده ورزرو

اقامتگاه اکبر

سوئیت یک خواب حیاط دار

ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

سوئیت/یک خواب/8نفر

از شبی650 هزار تومان

شماره تماس

09382983916

مشاهده

اقامتگاه جمعه زاده

ارزان / 2 اتاق/سرویس مشترک / بدون آشپزخانه

ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

منزل روستایی/2 اتاق /7نفر

از شبی 400 هزار تومان

تماس رزرو

09382983916

تماس 09382983916

اقامتگاه باملند

سوئیت 

نزدیک آبشار (15 دقیقه پیاده روی تا آبشار)

سوئیت /چوبی /6نفر

از شبی 850 هزار تومان

شماره تماس 

09382983916

مشاهده

ویدیو اورتکند

منطقه نمونه گردشگری اورتکند

تصاویر ارتکند 1401-1400

بوم آباد – بومگردی و جاذبه های گردشگری خراسان

تصاویر ارتکند

سایر اقامتگاهها

سایر

خدمات بوم آباد

بوم آباد ارتکند