لیست اقامتگاههای روستای آبگرم 

سوئیت 30 متری تمیز

سوئیت/بدون خواب/4نفر

آبگرم (15 دقیقه تا آبشار)

از شبی500 هزار تومان

مشاهده و رزرو

باغ ویلا بزرک دو خواب

ارتکند(5 کیلومتر فاصله تا آبشار)

ویلا/دو خواب/15نفر

از شبی 800 هزار تومان

مشاهده و رزرو

خانه باغ 

نزدیک ارتکند (4 کیلومتر فاصله تا آبشار)

خانه باغ/بدون خواب/6نفر

از شبی 300 هزار تومان

مشاهده و رزرو

بزودی با اقامتگاههای بیشتر …

با بوم آباد در روستای آبگرم

کلات

معرفی آبگرم