از جمله لبنیات محلی که که ارائه میدهیم:
دوغ محلی
ماست چکیده محلی
کره گاوی و گوسفندی
پنیر
روغن زرد
.
.
.
از قسمت فروشگاه میتوانید محصول خود را انتخاب و سفارش دهید.
جهت سفارشات بالای 20 کیلو قبل از پرداخت تماس بگیرید.