خرید مستقیم گردو کلات از کشاورز و ویژگیهای این گردو

گردو تازه کلات نادر روستای ارتکند درخت گردو در خیلی از مناطق  کشور کاشته می شود اما با این حال ما گردو را به محدود به شهرستانهای خاصی می شناسیم یکی از شهرهایی که که به گردوی آن مشهور است شهرستان مرزی کلات نادر است.   گردو بسته به  مناطق مختلف کشورمان در زمان‌های متفاوتی برداشت […]