گروه بوم آباد یک خانواده ساکن روستای گردشگری ارتکند است که محصولات کشاورزی ، لبنیات محلی ، اقامتگاهها ، گیاهان دارویی و بطور ویژه عسل مرغوب هزار مسجد را در اختیار گردشگران و مجاورین مشهد مقدس عرضه می کند.

شجاع
مدیر وبسایت بوم آباد

اجاه منزل، رزرو  و مشاوره در امور گردشگری

شماره تماس 09382983916

حجت شجاع
مدیر مزرعه زنبور عسل

تمامی امور مروط به زنبور عسل

شماره تماس 09156009052

محمد شجاع
پشتیبان مجموعه بوم آباد

پشتیبان امور گردشگری و زنبور عسل و محصولات بومی محلی

شماره تماس 09915576795

ابراهیم شجاع
کشاورز و دامدار

مدیریت  سفارشات محصولات کشاورزی و لبنی 

شماره تماس 09153078903

      تماس با ما

آدرس: شهرستان کلات نادری ، بخش زاوین ، روستای ارتکند 

تلفن تماس و راهنمای گردشگری: 09382983916