48,000 تومان

صبحانه محلی شامل : ماست چکیده ، تخم مرغ محلی ، پنیر محلی