35,000 تومان

این ماست به روش محلی درست می شود کاملا بهداشتی و طبیعی

جز محصولات لبنی روستای ارتکند.