گردو از باغات روستای ارتکند از توابع شهرستان کلات نادر (120 کیلومتری مشهد ) از اوایل شهریور تا پایان مهرماه جمع آوری میشود.