بایگانی برچسب: تصاویر قدیمی کاخ خورشید

تصاویر عمارت خورشید (کلات نادر)

معرفی عمارت خورشید این بنای تاریخی در بین مردم به قصر خورشید ، کاخ خورشید ،قصر خورشید ، کاخ کلات  و .. ….. معروف است به دستور نادرشاه افشار در سال 1108 خورشیدی در شهر کلات نادر واقع در 145 کیلومتری مشهدمقدس ساخته شده است. این کاخ محل اقامت نگهداری جواهرات و غنایم جنگی نادرشاه […]