بایگانی برچسب: زاوین

معرفی کامل آبشارها و سد زاوین

شهر زاوین کلات نادری   شهر زاوین یکی از دو بخش شهرستان کلات نادری است که  به دو قسمت زاوین سفلی و زاوین علیا تقسیم بندی می شود . محمد آباد نیز یک از توابع نزدیک زاوین است هریک از این سه مجموعه در یک  راستا قرار دارند و  در امتداد رودخانه ای که از […]